HAPPY HOLIDAYS

Nội dung: Giảm giá 50% tất cả sản phẩm từ BST Thu Đông 2017 trở về trước.

Thời gian: 16/04 - 03/05/2018

Địa điểm: Gian hàng Shooz – Tầng 1

Note: Không kết hợp với CTKM khác. Không áp dụng cho Vớ, Shucare, túi XOX - Loqi và phụ kiện.

Vị trí
  Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG
  Khuyến mãi nổi bật
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  Tư vấn