SHOOZ ALWAYS BESIDE YOU

Nội dung:
- Tặng nón bảo hiểm Shooz cho hóa đơn từ 2,000,000 VNĐ

- Chương trình chỉ áp dụng cho các sản phẩm nguyên giá

Thời gian: Từ ngày 01/11 - 16/11

Tại: Gian hàng Shooz – Tầng 1

***Không áp dụng cho Shucare, Loqi, O2Cool & phụ kiện

Vị trí
  Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG
  Khuyến mãi nổi bật
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  Tư vấn