WEEKEND BONUS

1. Nội dung:

-          Giảm ngay 500,000 VNĐ cho sản phẩm nguyên giá thứ 02 khi đã mua sản phẩm nguyên giá thứ nhất .

-          Không áp dụng chương trình cho sản phẩm giày trẻ em.

2. Thời gian: 02/03 - 01/04/2018 (CTKM chỉ áp dụng vào các ngày Thứ 06 - Thứ 07 – CN)

3. Áp dụng tại gian hàng Shooz – Tầng 1

** Lưu ý:  Không kết hợp với CTKM khác. Không áp dụng cho Vớ, Shucare, O2Cool và phụ kiện.

Vị trí
  Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG
  Khuyến mãi nổi bật
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  Tư vấn