YEAR END SPECIAL OFFER

Nội dung: Khi mua 01 sản phẩm nguyên giá, khách hàng sẽ được mua sản phẩm thứ 02 với giá 0 đồng.

Thời gian: Từ 29/12/2017 đến 01/01/2018

Lưu ý: Chương trình không kết hợp với CTKM khác. Không áp dụng cho Shucare, Loqi, O2Cool và phụ kiện.

Vị trí
  Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG
  Khuyến mãi nổi bật
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  CRM Nha Trang Center
  SĐT: 0258.6261999
  Tư vấn